Top Teklif Formu
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017 06-07 ARALIK 2017

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017 06-07 ARALIK 2017

Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017

Kongre Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ' nde (INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS)-IOHSC2017 ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde ve kamuda ; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmelerin sunularak bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimi özelde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin temini, genelde ise tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla İBB olarak düzenlenecek bu uluslararası kongrede ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliğinin genel konularının ayrıntılarıyla ele alınması imkanı sağlanacaktır. Ayrıca yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve uygulamaları özel olarak ele alınacaktır. Tüm konular iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzman ve araştırmacılar tarafından tartışılacaktır.

Konu Başlıkları  ;
 

1-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

1.1- Yönetim Sistemleri

a) Uluslararası İSG Standartları
b) Kalite Yönetim Sistemleri
c) Çevre Yönetim Sistemleri
d) Sigorta Sistemi ve İSG
 

1.2 Yönetim Ve Otomasyon Yazılımları

a) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Otomasyon
b) İSG Otomasyon Yazılımlarının Yönetim Sistemlerine Uyumu 
c) İSG’de Kare Kod, RFID vb. Teknik Uygulamalar
d) İSG’de Bilgi Güvenliği
 

1.3. Model Projeler Ve Yeni Yaklaşımlar

a) İcat ve İnovasyon Projeleri
b) İyi Uygulama Örnekleri
c) İSG’de yeni trendler (Endüstri 4.0, Vision Zero vb.) 
 

2-KAMU - ÖZEL VE YEREL YÖNETİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2.1 Kamu ve Özel Sektörde İşe Alım Ve İstihdam Sürecinde İSG Bakış Açısı

a) Çalışan Seçiminde İSG Kriterleri
b) Çalışan Görevlendirilmesi ve İş Kariyerinde Sürdürülebilirlik Açısından İSG Kriterleri 
c) Özel Politika Gerektiren Çalışanlar (Engelli, Yaşlı, Gebe, Eski Hükümlü, Göçmen)
 

2.2. Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği

a) Kentsel Dönüşüm (İnşaat, Yıkım, Asbest, Atık Yönetimi, Şehir Şantiyeciliği, vb.)
b) Trafik Hizmetleri, Ulaşım Güvenliği ve Yol Bakım Hizmetleri
c) Zabıta, Güvenlik ve İtfaiye Hizmetleri
d) Sağlık Hizmetleri, Veteriner ve İlaçlama Hizmetleri Vb.
e) Çevre Sağlığı ve Park - Bahçe Hizmetleri
f) Yerel Yönetimlerde Asıl-Alt İşveren İlişkileri
g) Belediye Hizmetlerinde Halk Sağlığı ve Güvenliği
 

2.3. Merkezi Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği

a) Eğitim Kurumları ve Yurtlarda İSG
b) Sağlık Kurumlarında İSG
c) Kamu Kurumlarındaki İSG Yapılanma ve Uygulamaları
d) Sanat ve Spor İşlerinde İSG
 

2.4. Hukuk Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği

a) Tüzel Kişiliklerde Yetki ve Hukuki Sorumluluklar
b) Asıl-Alt İşveren İlişkileri Açısından Mevzuat
c) İSG Mevzuatına Yönelik Yeni Öneriler
d) Denetim ve Teftiş Kriterleri
e) SGK Uygulamaları
f) NACE Kodlarının Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar
 

3-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KÜLTÜR VE FARKINDALIK

3.1 İSG Eğitim Modelleri

a) İSG Eğitimlerinde Yeni Modeller (Uzaktan Eğitim, Tekrarlanan Eğitimlerde Yeni Metodlar vb.)
b) Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim Üzerine Yaklaşımlar
c) İSG Eğitimleri
 

3.2 Yazılı Ve Görsel Dokümanlar (Kısa Filmler, Kamu Spotları, Tiyatral Gösteriler, Animasyonlar)

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Rehber Kitapları
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Oyun Parkları ve Simülatörler
c) İSG Eğitim ve Uygulama Merkezleri
d) Görsel Dokümanların Hazırlanışı ve Etkinliği 
 

3.3 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yayılım Politikaları

a) İSG Farkındalığını Artırmak İçin Toplantı ve Organizasyonlar
b) İSG Farkındalığı Çalışmaları ve Propaganda
c) Motivasyon Sağlayıcı Etkinlikler
d) Gündelik Hayatta Sağlık ve Güvenlik
 

4-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

4.1. İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Teknik

a) Periyodik Kontroller ve Ortam Ölçümleri
b) KKD Seçimi ve Kullanımı
c) Yeni Teknolojilerde Değişim Yönetimi
d) Yangın Sebepleri ve Korunma Yolları
e) Yüksekte, Yeraltında ve Kapalı Alanda Çalışma
 

4.2 İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları

a) Sürdürülebilir ve Uygulanabilir Risk Değerlendirmeleri
b) Acil Durum Organizasyonları ve Önleyici - Sınırlandırıcı Tedbirler
c) İSG Dokümanları (Talimat, Form, İç Yönerge vb.)
 

4.3 İş Kazaları

a) İş Kazalarının Kaydı ve Bildirimleri 
b) İş Kazalarında Teknik Bilirkişilik
c) İş Kazalarının Kök Sebep Analiz Yöntemleri
d) Karşılaştırmalı İş Kazası İstatistikleri
 

5-ÇALIŞAN SAĞLIĞI

5.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ruh Sağlığı

a) Psikososyal Risk Etmenleri
b) Stres - Mobing ve Sonuçları
 

5.2 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Beden Sağlığı

a) Periyodik Sağlık Muayeneleri
b) Tahlil ve Tetkikler
c) Elle Taşıma İşleri
d) Ekranlı Araçlarla Çalışma 
 

5.3 Meslek Hastalıkları

a) Koruyucu Hekimlik Uygulamaları
b) Önlemede Yeni Yaklaşımlar
c) Önlemede Ortam Ölçümlerinin Rolü
d) Önlemede KKD'lerin Rolü
e) Uluslararası Sağlık Standartları, Karşılaştırmalı İstatistikler
f) Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Diğer Sağlık Personelinin Rolü
g) Çalışan Sağlığı ve Kanser 
 

5.4. İSG’de Ergonomi ve Spor Yaralanmaları

a) Ergonomi
b) Spor Yaralanmaları