Top Teklif Formu
OSGB Yetkililerinin Dikkatine !

OSGB Yetkililerinin Dikkatine !

Gezici İSG araçlarının standartlarının, bu araçlarda verilebilecek hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin hususların belirlendiği 2016/7 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge 29/04/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanmıştır.

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların, ilgili Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanım ve personel bildirimlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Böylelikle, gezici sağlık araçları ile verilecek hizmetlere ilişkin gerekli izinleri almış olan OSGB’lerin, İSG-KATİP üzerinden Yetki Belgeleri Modülü > Bildirimler Sekmesini seçerek aldığı izni gösteren belgeyi tarayıp buraya yüklemesi gerekmektedir. Gerekli izni olmayan yahut izni olduğu halde herhangi bir belge yüklemesi yapmayan veya İSG-KATİP’te sözleşmesi olmadığı halde işyerlerine hizmet veren OSGB’lere ilişkin ilgili Yönetmelik kapsamında idari müeyyide uygulanacaktır.

Ek-1: 2016/7 Sayılı Genelge