Top Teklif Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı Kısmen 1 Temmuz 2017’den 2020’ye Ertelendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı Kısmen 1 Temmuz 2017’den 2020’ye Ertelendi.

Yayınlama Tarihi: 22.06.2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında AZ TEHLİKELİ sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan işletmeler ile KAMU kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG hizmeti alınmasının, 2017’den 2020’ye 3 yıl erteleme yapılmasını da içeren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İSG ile ilgili erteleme yasa maddesi Resmi Gazetede aşağıdaki gibi yayımlanmıştır;

“50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.”

Sürekli Hekim ve Uzman Görevlendirmesi Dışındaki Tüm Yasal Yükümlülükler 1 Ocak 2013 İtibariyle Devam Etmektedir.

Sanayi ve Üretime Destek Yasa Tasarısı ile 2017 ‘den 2020‘ye 3 yıl erteleme yapılan kısım; İSG-Katip sisteminde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için İSG-Katip ataması yapılarak, işyerlerinin periyodik ziyaretlerle olası meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı önleyici yaklaşımla profesyonel hizmetler alınmasıdır. Bunun dışında tüm işverenler ve çalışanlar İSG Mevzuatının tamamından sorumludur.

1 Ocak 2013 tarihli 6331 Sayılı İSG Kanunu ile; Kamu kurumları ile az tehlikeli sınıfta yer alan 50’den az çalışanı olan işletmelere aşağıdaki işveren yükümlülükleri resmi gazetede yayımlanarak devreye alınmış durumdaydı ve halen devam etmektedir. İSG-Katip ataması ile alınabilecek sürekli iş sağlığı güvenliği hizmeti zorunluluğu 2017‘den 2020‘ye 3 yıl ertelense dahi aşağıda bazı başlıkları verilen hizmetler OSGB firmalarından alınmaya devam edecektir. Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar cezai müeyyidesi olan yasal bir zorunluluk olmasa da bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.

1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

2. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)

3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması

4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması

5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi

6. Personel görev tanımlarının, İSG Talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması

7. İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri….

İşveren Hangi Durumlarda Sıkıntı Yaşar?

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Denetim, Sigorta işlemleri, Yangın gibi afetlerde; işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır. İşveren veya yetkili işveren vekili,  eğitim ve sınav ile alınabilen “İSG Sertifikasına” sahip ise kuruluşundaki İSG yükümlüklerini ve  sorumluluğu üstlenebilecektir. Ancak işin ehline bırakılmasının daha akıllıca olacağı kanısındayız.

Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

- Az Tehlikeli Sınıflar; Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…)  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb… 

- Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi bazı fabrikalar…

- Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler…                                                                       

İşletmenizin Tehlike Sınıfını belirlemek için tıklayınız.

Özel sektörün bu şekilde 3 sınıfa ayrılıp İSG Kanunundan zorunlu tutarken; KAMU Sektöründe yapılmaması ve Devlet Kurumlarında İş Sağlığı ve güvenliğinin 2017’den 2020’ye 3 yıl ertelenmesi ise anlaşılır gibi değildir! Özel sektöre zorunlu tutulan, cezai müeyyide uygulanan ve hayati öneme sahip bir kanunun uygulanmasında Devlet Kurumlarının Özel Kurumlara ÖRNEK olması gerekmez mi!

Sanayi ve Üretime Destek Yasa Tasarısı ile iş sağlığı güvenliğinde 2017’den 2020 ye yapılan 3 yıllık erteleme; Bu işin öneminin farkında olan; İSG profesyonelleri, İSG Sivil Toplum Kuruluşları, İSG Eğitim kurumları ve ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş OSGB’lerde; büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Türkiye iş kazalarında ve meslek hastalıklarında dünya birinciliğine oynarken, İSG kültürünün oluşması zaten yıllar alacak bir süreçken 3. kez son dakikada erteleme yapılması şaşkınlık yaratmıştır.

İSG Kültürü işyerinde, evde, sokakta hayatın her alanında önem taşımaktadır. İSG bilincinin oturduğu ülkelerde, bisiklet kullanılırken bile kask-dizlik takılırken bizde motosiklet ile 150 km hız yapanlar hiç bir koruyucu ekipman kullanmamaktadırlar, Evde balkon korkuluk boşluğu fazla olduğu olduğu için balkondan düşen çocuklar, trafikte emniyet kemeri yerine susturucu taktığı için ölenler, ağır yük kaldırarak bel fıtığı olanlar gibi sayılabilecek yüzlerce örnek hep iş sağlığı ve güvenliği BİLİNCİ ve FARKINDALIĞI ile alakalıdır…

FS OSGB Ekibi olarak; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir. İSG kanunu yükümlülükleri büyük işletmeleri ilgilendirmesinden daha çok küçük işletmeleri ilgilendirmektedir. Çünkü büyük kurumlar zaten toplam kalite yönetiminin gereği olarak iş sağlığı güvenliğini güvence altına almaktadırlar.

Toplumumuzda az tehlikeli sınıflarda faaliyet göstere işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının olmadığı yanılgısı hakimdir. Oysa ofiste bütün gün bilgisayar ve telefon başında hareketsiz çalışan birisinde kas, iskelet, solunum ve kan dolaşımı sistemi bozuklukları, gözlerde bozulma, ses teli nodülü, kulaklarda iltihaplanma durumları tespit edilmektedir. En basiti klima mikrobu dahi ölümcül bir hastalığa dönüşebilmektedir. Ofis ortamında düşüp yaralanmalar yaşanmakta, üst dolaptan bir klasör alınırken merdiven kullanılmayıp, koltuk ve masaya çıkılması suretiyle düşülerek ölümle sonuçlanan kazalar istatistik raporlarına girmiş durumdadır.

İş Sağlığı ve güvenliğinin toplumda tahsis edilebilmesi için masanın tüm ayaklarının sağlam duruş sergilemesi gerekmektedir; En başta Hükumetimiz ve Çalışma Bakanlığımız olmak üzere iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, OSGB Firmaları, işverenler ve tabi ki çalışanlar…

Kanuni bir zorunluluk olmasa Türkiye’de çok az sayıda firma İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli çalışmayı yapacak vizyona sahiptir.

Unutmayalım! KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR. ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.