Top Teklif Formu
İş Kazalarını Önleme ve Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş Kazalarını Önleme ve Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş yerlerinde iş kazaları için önlem almak ve bunlar adına yapılacak olan tüm çalışmalar iş güvenliğinin gerekli olan ilkelerini oluşturmaktadır. İş kazalarının önüne geçilebilmesi ve azaltılabilmesi adına ve emniyetsiz olan tüm durumları düzletmek adına ortamdaki çalışma koşullarının gözden geçirilmesi ve aksaklık olan durumlar için tedbirlerin alınması gerekir. İş kazalarını önleme teknikleri içinde;

Emniyetsiz Olan Koşulları Ortadan Kaldırmak

İş kazalarının önüne geçebilmek için var olan yollarında arasında en etkilisidir. Güvenli ortamları sağlamak için yapılacak olan çalışmalar her daim daha kolaydır ve yapılan işlemlerin sonuçları süreklilik getirir. İlk olarak iş yerinde emniyetsiz olan ortamların tespit edilmesi gerekir. Sonrasında bunların ortadan kaldırılması için gerekli planlar yapılır ve uygulamaya geçilir.

Emniyetsiz Olan Davranışları Ortadan Kaldırmak

Bu davranışlar çalışanlardan kaynaklanmaktadır. Çalışan kişilerin alışkanlıkları, kültür düzeyleri, sosyal ve ekonomik durumları, psikolojileri ve eğitimleri bu açıdan etkilidir. Bu kademeli şekilde verilecek olan eğitimler ile en aza indirgenir.

Çalışma Ortamında En İyi Yöntemlerin Uygulaması

İş kazalarının önüne geçmek ve en aza indirgemek için çalışan kişiye işin ve işin de çalışan kişiye uygunluğu gerekir. Bu anlamda ergonomiden yararlanmak gerekir.

Otomasyon

İş güvenliği açısından otomasyon büyük bir önem taşır. Çalışan kişiler uzaktan kumanda yardımları ile makineleri çalıştırır ve çalışan kişileri müdahale etmeden makineler çalışmasını devam ettirir. Basit bir yöntemdir. Ama çok tehlikeli olan işlerde bu konuda geliştirilmiş olan robotlar kullanılır.

KKD Kullanımı

İş kazalarının önüne geçmek ve azaltmak için kullanılan en son çaredir. Çünkü bunları kullanmak işçiler açısından oldukça zordur. Ama üretim alanında ve gerekli olan yerlerde kullanılması gerekir. KKD’lerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur.

Bunlar;

Çalışan kişilerin vücut yapılarına uygun olması, yapıldığı malzeme ve kendisi açıdan tehlike saçmaması, hijyenik olması, işin kendisine ve amacına uygun olması, kolay bir şekilde temizlenmesi, işin hareketini ve işçinin çalışmasını engellemesi gerekir. KKD kullanımı konusunda verim almak için çalışan kişilerin bu konular eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve nasıl kullanabilecekleri ile alakalı eğitilmesi gerekir.

Bizler FS OSGB olarak iş güvenliğinden yangın eğitimine, periyodik kontrolden çevre danışmanlığına kadar birçok alanda sizlere destek vermektedir. Önce kalite ve önceliğimiz insan sloganı ile yola çıkan firmamız, her sektörden müşterilere hizmet vermektedir. Doğru çözüme sağlıklı ulaşmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İş kazasını 3 işgününde bildirin

Bir işyerinde iş kazası olduğu zaman işverenin, kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirimde bulunması gerekiyor. Söz konusu husus hem sosyal güvenlik mevzuatında (5510 sayılı kanun) hem de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında (6331 sayılı kanun) yer alıyor. Yani, iş kazasının bildirim süresi başlangıcı kazadan sonraki iş günüdür. Örneğin, kaza pazartesi günü olmuşsa bildirim süresi salı günü başlar ve perşembe akşamı biter.

Ancak SGK bu aybaşında bir genelge yayımladı ve bu konuda bir hataya imza attı (2015/22 sayılı Genelge). Genelgede; “bildirim sürelerinin tespitinde, işveren için öngörülen 3 günlük sürenin başlangıcında iş kazasının meydana geldiği tarih esas alınır” deniliyor. Yani yasanın verdiği hak genelgeyle kısaltılıyor. SGK derhal bu hatayı düzeltmeli ve bildirim başlangıcını kazadan sonraki iş günü olarak değiştirmeli.

Bildirimi internetten yapabilirsiniz

Peki, iş kazasının bildirimini nasıl yapacaksınız? İş kazası bildirimi, ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu' ile yapılıyor.

Bildirim Formu elektronik ortamda gönderilebileceği gibi, kâğıt ortamında da doğrudan ya da posta yoluyla SGK'nın ilgili ünitesine gönderilebiliyor.

Adi posta ile yapılan bildirimlerde SGK kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınıyor. Bu sebeple interneti kullanmıyorsanız postadaki aksaklıklar nedeniyle mağdur olmamanız için ya elden bildirge verin ya da bildirgeyi iadeli taahhütlü/APS'li olarak gönderin.

SGK'ya aldanmayın, iş kazasını sadece SGK'ya bildirin

Bir işyerinde iş kazası olduğu zaman bildirimin yapılacağı yer Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Ancak SGK çıkardığı 2015/22 sayılı Genelge'nin ‘4.1.' bölümünde aynı zamanda çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne de bildirim yapılması gerektiğini yazmış. Yani yine kanuna aykırı bir genelge hükmüne yer vermiş.

Genelge ile kanunun aksine yükümlülük getiremeyeceği için sizlerin işyerinde iş kazası olduğu zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunmanız yeterli. Yani çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirimde bulunmaya gerek yok.

Bunun yanı sıra iş kazası olduğu zaman durumu, kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal bildirmeyi de unutmayın.

Bildirim yapmazsanız ceza var

İş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması halinde işveren idari para cezası ödemek zorunda kalıyor. 2015 yılı için ödenecek idari para cezası 2466 TL. Ancak bu tutar az tehlikeli işyerlerinden 50'den az çalışanı olanlar için geçerli. Tehlike derecesi ve işçi sayısına göre bu rakam artmakta.

Örneğin; çok tehlikeli sınıfta yer alıp 49'dan fazla işçisi olan bir işyerinde bu ceza 7400 TL'ye çıkmakta.

Ayrıca işveren iş kazası bildirimini süresinde yapmazsa, bildirimin yapıldığı tarihe kadar ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) SGK tarafından işverenden tahsil ediliyor.