Top Teklif Formu
2. Uluslararası Meslek ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

2. Uluslararası Meslek ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

“2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi” Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği ve Uluslararası Mesleksel Hastalıklar Komisyonu tarafından 04 - 08 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

Kongrede Konu başlıkları ise şöyle ; 

 • Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Tıbbi Tanı
 • Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
 • Mesleksel ve Çevresel Nörotoksisite (Nörodejeneratif Hastalıklar ve Nöropatiler)
 • Mesleksel ve Çevresel Kanserler ve Genotoksisite
 • Endokrin Bozucular (Kozmetikler, Pestisitler, Fitalatlar vs.)
 • Biyosidaller, Maruziyet ve Hastalıklar
 • Sistem Toksisitesi (İmmünotoksisite, Nefrotoksisite, Kardiyotoksisite, Dermatotoksisite)
 • Mesleksel ve Çevresel Toksikolojik Aciller
 • Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Laboratuvar Analizi
 • Mesleksel ve Çevresel Hastalıklara Epidemiyolojik Yaklaşımlar
 • Tıbbi Jeoloji
 • Nano Kirlilik ve Çevresel Etkileri
 • UV ve Elektromanyetik Alanlar ve Sağlık Etkileri
 • Gürültü ve Sağlık
 • Mesleksel ve Çevresel Tıpta Yeni Konular
 • Ekotoksisite ve Çevresel Kirlenme
 • Mesleksel ve Çevresel Risk Değerlendirmesi
 • Mesleksel ve Çevresel Biyolojik İzlem
 • Tarım, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Ergonomi
 • İş ve Çevre Hukuku
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı
 • Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Sosyal Güvenlik Sistemleri
 • İş Kazalarına İstatistiksel Yaklaşım
 • İş Kazalarının Nedenleri, Önlemleri, Değerlendirme ve Bildirim Yöntemleri
 • Mesleksel ve Çevresel Acillerde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • İşyeri Sağlığının Geliştirilmesi
 • Veri Toplama ve Veri Madenciliği
 • Mesleki Yeterlilik
 • Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların Ekonomik Boyutu
 • Mesleksel Rehabilitasyon

Kongre programı ve konuşmacılar ise ilerleyen günlerde yayınlanacaktır.

Süreci takip etmek için resmi web sayfası olan http://www.oedc2018.org adresini takip edebilirsiniz.