Top Teklif Formu Laboratuvar Hizmetleri
Akciğer Grafisi


PA Akciğer Grafisi  ( filmi ), göğüs duvarı ile ilgili birçok koşulu teşhis etmek için kullanılır;
 kemikleri ve akciğerler, kalp ve büyük damarlar da dahil olmak üzere göğüs boşluğunda bulunan yapıları da içerir. Pnömoni ve konjestif kalp yetmezliği göğüs grafisi ile konur. Göğüs radyografileri, işçilerin tozuna maruz kaldıkları madencilik gibi endüstrilerdeki işle ilgili akciğer hastalıklarını taramak için de kullanılır.

İş güvenliği kapsamında işçilerin 6 ayda bir kontrolden geçmeleri esnasında Akciğer grafisi de istenmektedir.

Göğüs bazı koşulları için, radyografi tarama için iyi, ancak tanı için zayıf kalan bir yöntemdir. Akciğer grafisine dayalı bir durumdan şüphelenildiğinde, durumu kesin olarak teşhis etmek veya ilk göğüs radyografisinde önerilen tanı lehine kanıt sağlamak için göğüs görüntüsü eklenebilir. Kırık bir kaburganın yerinden edilmesinden şüphelenilmediğinden akciğerlere ve diğer doku yapılarına hasar vermesi muhtemel olmadığı sürece göğüs grafisi ( filmi ) örnekleri gerekli değildir, çünkü hasta tedavisi değişmemektedir.

PA ‘nın tanımlayabileceği başlıca bölgeler;

  • Hiler adenopati veya genişleme dahil hava yolları
  • Kemikler, ör. Kaburga kırıkları ve litik kemik lezyonları
  • Kardiyak silhoutte, kalp büyümesini saptamak
  • Plevral efüzyonlar da dahil olmak üzere kostofreni açılar
  • Diyafram, (ör. Serbest hava bulgusu, bir abdominal viskus perforasyonuna işaret eder.)
  • Kenarlar, (ör. Fibroz, pnömotoraks, plevral kalınlaşma veya plaklar için apseler)
  • Ekstratorasik dokular
  • Plevral efüzyonlu ya da plevral efüzyonsuz belirgin vaskülaritesi olan alveoler hava boşluğu hastalığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Tozla  Mücadele  Yönetmeliği'' ne göre, işe giriş ve periyodik çalışan sağlığı taramalarında kullanılan standart akciğer grafisi en az 35*35 cm. ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer grafisini veya dijital akciğer radyografisini; Okuyucu ise ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış ve sertifikalı hekimi ifade eder. Akciğer grafilerimiz, ilgili yönetmeliğe göre röntgen teknisyenlerimiz tarafından çekilip, Pnömokonyoz Okuyucusu olan hekimlerimiz tarafından raporlandırılmaktadır.

Odyometri

Genel olarak odyometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. 


Bu anlamda kullanılan birçok test vardır ve her biri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi tarafından hastanın şikayetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir. Bu testlerden en sık kullanılanları şunlardır;

Saf ses Odyometrisi (Pure Tone Odyometri): En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur. Bu ölçümde hava yolu ve kemik yolu işitme seviyesi belirlenir. Hava yolu ölçümleri kulak kepçesinden beyine kadar olan işitme yolları hakkında bilgi verir. Kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi verir. Hava yolu ve kemik yolu ölçümlerine bakarak işitme kaybının kulağın hangi bölümünden kaynaklandığı hakkında da bilgi edinilir. Eğer sadece hava yolu işitmelerinde kayıp varsa ‘iletim tipi işitme kaybı’ , hava yolu ve kemik yolunda aynı derecede işitme kaybı varsa ‘sensörinöral işitme kaybı’ , hava yolunda daha fazla ama ikisinde birden işitme kaybı varsa ‘mikst tip işitme kaybı denir. İletim tipi işitme kaybı dış ve orta kulak hastalıklarında, sensörinöral tip işitme kaybı iç kulak hastalıklarında olur. İşitme seviyesi desibel (dB) olarak ölçülür. Bu teste göre işitme kaybı dereceleri belirlenir. (Bknz: İşitme kaybı dereceleri)

Timpanometri: Orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan testtir. Uygulanması çok kolaydır, bebeklere dahi yapılabilir. Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir. Dış kulak yoluna sokulan bir prob ile orta kulaktaki basınç ölçülür. Sonuç olarak bir grafi ve basınç değeri elde edilir. Bu grafide normalde bir tepe noktası vardır ve bu tepe noktasının 0 değerinde olması gerekir. Eğer tepe noktası var ancak 0 üzerinde değilse basınç düşüklüğü ve zarda hafif çökme var demektir. Eğer hiç tepe noktası yok ise basınç çok fazla düşmüş ve zarda çok fazla çökme var demektir. Basınç değeri olarak -50 ila +50 arası normal değer olarak kabul edilir. Orta kulak iltihaplarında ve özellikle çocuklarda sık görülen genzi eti ya da allerjiye bağlı basınç problemlerinde basınçta düşme görülür.

Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde yapılmaktadır. Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı hekimlerimiz tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Akciğer fonksiyon testleri olarak ta bilinen solunum fonksiyon testleri ,akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır. Bu testler nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemesidir.Doktorlar bu testi astım, pulmoner fibrozis(akciğer dokusunun sertleşmesi), KOAH hastalıklarında(kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi durumlarda tanıyı desteklemek amacıyla kullanırlar.

En sık kullanılan solunum fonksiyon testleri hangileridir?

Spirometri: Bu test akciğerlerinize giren ve çıkan hava miktarını istirahatte, zorlu nefes alıp verme sırasında ve egzersizde ölçerek aynı yaşta ,cinste,boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırır. Solunum yollarında darlık olduğunda giren ve özellikle çıkan hava hızı azalır.

Akciğer difüzyon kapasitesi: Akciğerlere giren ve çıkan gazların azalmasına sebep olan darlığın oluşturduğu direnç ölçülür. Akciğerlerin oksijen ve karbondioksit değişimini yeterince yapıp yapmadığı saptanır.

İşyerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. Solunum Fonksiyon Testleri, bu konuda yeteri eğitimi almış sertifikalı sağlık personelimiz tarafından yapılmakta, Göğüs Hastalıkları Uzmanı hekimlerimiz tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. 

Hangi hastalıkların tanısında kullanılır?
-Astım,
-KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı),
-Akciğer Fibrozisi,
-Bronşektazi,
-Asbestoz,
-Sarkoidoz,
-Skleroderma,
-Akciğer Kanseri

Elektrokardiyografi (EKG)

İnsan  kalbinin  elektriksel  olan  işlevlerini  kâğıt   üstüne  yazdırma  işlemlerine  elektrokardiyografi   ya  da  EKG  ismi  verilir.  Kalbin  elektriksel  olan   aktiviteleri  deri  üzerine  yerleştirilecek  olan   elektrotlar  aracılığı  ile  ölçülmektedir.  Bu   elektrotlar  kişilerin  bacaklarına,  kollarına  ve   göğüs  kısmına  yerleştirilmektedir.  Elektrotlar   elektriksel  olan  aktiviteleri  kâğıt  üstünde  şekle   dönüştürebilecek  olan  cihazlara   bağlanmaktadır.  Sizler  için  12  kanallı  EKG   cihazı  ile  hizmet  vermekte  olup,  bulgular  uzman   hekim  tarafından  değerlendirilecektir.


EKG ne için kullanılır?

• Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
• EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir.                                                         
• Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
• Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
• Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
• Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı)
• Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.
EKG ortalama 5-10 dakika süren bir inceleme yöntemidir.

EKG testi nasıl yapılır?
EKG cihazı her yere kolaylıkla taşınabilinir, bu nedenle tetkik her yerde yapıla­bilmektedir. EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur. Ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir işlem değildir. EKG çekimi sırasında hasta muayene masasında veya yatakta sırt üstü yatmaktadır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılmalıdır. Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılmalıdır. Eğer çorap varsa çıkarılmalı veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılmalıdır. Elektrot diskleri kollara, bacaklara ve göğsün ön yüzüne yerleştirilmektedir. Özel EKG jeli veya alkollü pamuk deri ile elektrotlar arasına kaydın daha iyi olması için sürülebilmektedir. Çekim sırasında hasta hareket etmemeli veya konuşmamalıdır. EKG genellikle 5-10 dakika içerisinde çekilmektedir. Tamamen ağrısızdır. Elektrotlar veya iletici jel ilk kullanıldığında soğukluk hissi verebilmektedir. Elektrotların yerleştirildiği yerlerde kızarıklık veya hafif derecede ağrı hissedilebilmektedir.
 
EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır. Bu test tamamen güvenli bir testtir. Cihaz kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektedir. Cihazdan hastaya herhangi bir elektriksel uyarı gitmemektedir.

Drug Screen (Bağımlılık Testi)

Günümüzde uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı problemler giderek artmakta olup, işyeri sağlık ve güvenliği kapsamında uyuşturucu testi birçok işverenin talepleri arasında yer almaktadır. Yapılan testlerin yasal prosedür dahilinde yürütülmesi ve gizliliği esastır.
Portör Muayenesi
Biyolojik Analizler
Tam İdrar Tahlili (TİT)