Top Teklif Formu Performans Yönetimi


Şirketimiz her görev tanımı için performans değerlendirmelerini ayrı ayrı yürütmektedir. Şirketimizde yürütülen Performans Yönetimi Süreci, çalışan performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir.

Performans Yönetiminin Amacı;

  • İşin gerektirdiği beceri ve davranışsal özelliklerin geliştirilmesi,
  • Kişisel gelişim ve eğitim destek planlarının hazırlanması temel oluşturulması,
  • Kurum içi belirsizliklerin ve görev çatışmalarının engellenmesi,
  • Çalışanların iş performanslarının arttırılması konusunda özendirilmesi

Olarak belirlenmiştir.