Top Teklif Formu İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız • Şirketimiz hedefleri doğrultusunda çalışanlarımıza ve şirketimize katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
 • Çalışanların arasında adalet ve fırsat eşitliliği gözetmek,
 • Çalışanlarının birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için gerekli eğitimleri almalarını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek,
 • Çalışanlarının maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,
 • Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek.
FS´de Çalışmak • Bilgi ve eğitime önem veren bireylerle çalışırız.
 • Farklılaşma ve değişime açık olan bireyleri tercih ederiz.
 • Takım çalışmasına uyabilen bireyler ararız.
 • Etkili temsil etme ve örnek olabilecek bireylerle görüşürüz.
İşe Alım Süreçleri


Şirketimiz tarafından işe alınacak adaylarda öncelikli olarak değerlerimize uygunluk ve ilgili pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip adayların seçilmesi amaçlanır.

Şirketimize ve ekip çalışmasına bağlılık, yoğun iş temposunda mükemmelliği ön plana çıkararak çalışabilmek ve etkili temsil etmek ile örnek davranışlar sergilemek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan kaynağı ihtiyacımız, ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılan başvurular aracılığıyla karşılanmaktadır.

İşe alımlarda tüm adaylar, objektif değerlendirmelere tabii tutularak nitelikli ve kaliteli işe alım süreci yürütülmektedir.

Bu kapsamda adayların öncelikle;

 • İşine olan bağlılığını,
 • Ekip çalışmasına olan uyum ve yatkınlığını,
 • İletişim becerisini,
 • İş hayatındaki değişimlere karşı esnekliğini,
 • Çözüm üretebilme yeteneğini ve sonuç odaklılığını görmeye çalışıyoruz.

 

TÜM BAŞVURULAR GİZLİLİK ESASINA SADIK KALINARAK DEĞERLENDİRİLİR.
Kariyer Yönetimi


Şirketimiz kendi yönetici kaynağını yetiştirmek üzerine odaklanmıştır. Bu çerçevede yatay veya dikey kurum içi geçiş/terfiler, kariyer yönetimi ekibimiz tarafından desteklenmektedir.

Çalışanlarımız internet üzerinden açtığımız açık pozisyon ilanlarına kendileri başvurabildiği gibi yöneticileri veya kariyer yönetimi ekibi tarafından da önerilebilirler.
Performans Yönetimi


Şirketimiz her görev tanımı için performans değerlendirmelerini ayrı ayrı yürütmektedir. Şirketimizde yürütülen Performans Yönetimi Süreci, çalışan performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir.

Performans Yönetiminin Amacı;

 • İşin gerektirdiği beceri ve davranışsal özelliklerin geliştirilmesi,
 • Kişisel gelişim ve eğitim destek planlarının hazırlanması temel oluşturulması,
 • Kurum içi belirsizliklerin ve görev çatışmalarının engellenmesi,
 • Çalışanların iş performanslarının arttırılması konusunda özendirilmesi

Olarak belirlenmiştir.

Açık Pozisyonlar


Kurumumuzda şu an herhangi bir açık pozisyon bulunmamaktadır.

İş Başvuru Formu

İnsan Kaynakları İletişim Bilgileri
Tel : 
Mail : kariyer@fsosgb.com

İş başvuru formu için tıklayınız.