Top Teklif Formu
Çevre Politikamız

  • Tabii kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
  • Hizmet sunumunun tüm aşamalarında ortaya çıkabilecek atıkları tanımlamak, gerekli önleyici tedbirleri almak, doğru geri dönüşümü sağlamak,
  • İş ve işçi sağlığını korumak,
  • Çevreye karşı olan sorumluluğu tüm grupta oluşturmak için tüm çalışanlarını bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutmak amaçlanmıştır.