Sağlık ve Güvenlik Planı Dökümanı

acildurum

SAĞLIK VE GÜVENLIK PLANI
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri gereğince Sağlık ve Güvenlik Planının Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünce hazırlanması gerekmektedir. İnşaat alanında yetkin ve deneyimli İş Güvenliği Mühendislerimiz tarafından yapı işyerlerinde Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması için hizmet verilmektedir..

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;
• Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
• Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
• Radyasyon içeren çalışmalarda,
• Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
• Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
• Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
• Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
• Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
• Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.

Yapı işlerinde alınacak önlemler ile işyerinde uygulanacak kuralların belirlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla hazırlanan plan, aşağıda belirtilen hususları kapsamaktadır.
• Şantiyenin kurulması, işletilmesi, kaldırılması,
• İşyeri organizasyonu,
• Görev ve sorumluluklar,
• İşçilerin işe başlatılması süreci,
• İş süreçleri,
• Her bir iş sürecine ilişkin tehlike belirleme, risk değerlendirme / risk analizleri,
• İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimi,
• Makine, ekipman ve alet kullanımı,
• Saha kontrolü,
• Acil Durum Planı,
• Çevre koruma önlemleri,
• Kişisel Koruyucu Donanım Sağlanması ve Kullanması,
• Şantiye İş Güvenliği Talimatları.