Sağlık Personeli

issagligi-1

SAĞLIK PERSONELİ
Sağlık Personeli Hekimi Görev Tanımı İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Sağlık Personelinin çalışma saatleri;
Az Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan sayısı başına 6 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için 9 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar içinse 12 dakikadır.
Sağlık personeli aylık hizmet teklifi için iletişim sayfamızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz.