İşyeri Hekimi

Engineers at work

İşyeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMİ
İşyeri Hekimi Görevleri • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Genel Sağlık Konularında Eğitim Planlamak ve Çalışanlara Vermek
• İşverene, iş sağlığı konusunda danışmanlık yapmak
• Yıllık çalışma planı hazırlamak
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyeri Denetim Ekibine Katılmak
• Yemekhane, yatakhane, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• Risk değerlendirmesi Ekibinin çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
İşyeri Hekimleri bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)
• Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
• Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
• Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.