İş Sağlığı

hekim_egitim 6331
İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Yasa: 6331
Tarih: 21 Aralık, 2012
Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası
İş Sağlığı Hizmeti / İşyeri Hekimi Görev Tanımı
İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.
6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.
Detay »

is-yeri-hekimligi6331
SAĞLIK PERSONELİ

Yasa: 6331
Tarih: 21 Aralık, 2012
Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası
Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
Detay »
orta2_resim
İŞ SAĞLIĞI MEVZUATI

Yönetmelik: Resmi Gazete
Tarih: 20 Temmuz 2013
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Detay »
Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.