İş Güvenliği

isguvenligiuzmani
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Bir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanlarıBir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanlarıBir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanlarıBir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanlarıBir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları
DEVAMI
riskanalizi
RİSK ANALİZİ
Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4.851 TL aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir.
DEVAMI

patlamadankorunma
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.
DEVAMI
acildurum
ACİL DURUM PLANI
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Acil eylem planı kapsamında, Firmanın mimari planı çizilecek, plan üzerinde yangın dolapları, yangın tüpleri, yangın ikaz butonları, ilk yardım dolapları, kaçış güzergah ve kapıları ile diğer gerekli malzemeleri gösterir şekilde plan üzerinde işlenecek ve gerekli tüm yerler 3m. Mesafeden rahatlıkla görülebilir şekilde çıktılar halinde teslim edilir. Acil durum organizasyon şemanı planı anlaşması çerçevesinde ise, bu çalışmalar şemalı olarak A4 ve A3 formatında çıktı halinde firmaya teslim edilir.
DEVAMI

olcumler

ÖLÇÜMLER

Ortam Ölçümleri ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, iç Hava Kalitesi Ölçümü (Termal Konfor), Termal Kamera Ölçümü Elektrik Topraklama Ölçümü Elektrik Uygunluk Belgesi (Elektik uygunluk raporu) Paratoner Kontrolü

DEVAMI