İş Güvenliği Uzmanı

isguvenligiuzmani

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİMİZ
Firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları ; • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
• Eğitim Planı hazırlamak
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
• Risk Değerlendirmesi yapmak
• Acil Durum Planı hazırlamak
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
• İç Yönetmelik hazırlamak
• İş İzni Prosedürü hazırlamak
• Çalışma talimatları hazırlamak
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
• Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Değişti. Yeni yönetmeliğe göre;
Az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan personel başına ayda en az 6 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan personel başına ayda en az 8 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan personel başına ayda en az 12 dakika olarak değiştirildi.