İş Girişi Raporu

İŞE GİRİŞ RAPORU
Çalışanın çalışacağı işyerinin tamamı veya işyerinin bir bölümünde var olan bütün risklerin dikkate alınarak, bu risklere yönelik klinik ve laboratuvar bulguları ile destekli bir anamnez, alınması sonucunda kişinin uygun işe yerleştirmesi için verilen hizmettir. Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıldıktan sonra İşyeri hekimlerimiz tarafından çalışan kişilerin işe uygunluklarına ilişkin raporlar verilmektedir.Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlenmektedir. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
 İşyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için aynı gün içinde rapor verilir.