Afet Yönetimi

egitim3 AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMA

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı kanunun Resmi Gazete de yayınlanan 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen Afet ve Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele, İlkyardım, Tahliye-Arama-Kurtarma ekiplerinin kurulumu ve ekiplerin sertifikalandırılması konusunda tüm kurumlara hizmet veren bir kuruluştur.
İşletmelerden mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, tesis yönetimi bakımından hazırlamış oldukları acil durum planlarının yanında, yeni yasada yapılan düzenlemeler ile birlikte bir de Afet ve Acil Durum Yönetimi açısından da Afet Planının hazırlanması istenmektedir.
18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İş güvenliği kanununa ek olarak 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen esasların, mutlak suret de sertifikalı eğitimler olacağını, hazırlanan risk analiz raporlarının sonucuna göre afet planının hazırlanmasını, uygulamalı tatbikat eğitimleri ile sonuçlandırmasını ve yapılacak tüm bu planlamaların çalışan her bir bireye tebellüğ edilmesi istenmektedir.
Afet Yönetimi Birimi olarak, 18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen esaslar ve yükümlülüğe bağlı bu kapsamda bulunan işletmelerde ;
Afet yönetimi, risk analiz raporu oluşturma
Oluşturulan risk analiz raporu sonucunda planlamanın yapılandırılması
Çalışan personelin sağlık muayenelerinin ve portör muayenelerinin yapılması
Zarar azaltma ve planlamanın yapılandırılması
İlkyardım, Yangın söndürme, Arama Kurtarma ve Tahliye ekiplerinin kurulması ve sertifikalı eğitimlerinin verilmesi
Hazırlanan planın hedefe ulaşması için tüm çalışan personelin ilk 72 saat eğitimi ve plan hakkında bilgilendirilmesi
Yılda bir defa zorunlu tutulan deprem, yangın ve tahliye Tatbikatlarının icra edilmesi hizmetlerini vermektedir.

Diğer Eğitimlerimiz

kucuklogo
  • İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

F&S OSGB olarak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.

egitim1
  • İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

F&S OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri hekimleri, Resmi Gazetede yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında….

Group of architects and engineers working at a construction site
  • AFET YÖNETİMİ

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı kanunun Resmi Gazete de yayınlanan 11-12 ve 30.maddelerinde…

egitim3
  • YANGIN EĞİTİMİ

Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük risk ve hasarı bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine ….

egitim44